Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
OK Star Orchestra
Musicland
(Rootsy)

Musicland är ett land som både finns och inte finns. Musicland är inte ett land, utan ett speciellt rum för musik som finns över allt, runt omkring oss, och inom oss. Men Musicland är också en plats som plötsligt kan dyka upp på Afrikas savanner, på New Yorks jazzklubbar, på Stockholms förorters fritidsgårdar, i de norrländska skogarna och på det skånska slättlandskapet. Eller vart nu fantasin tar oss. Men kanske mest av allt är det ett land skapat av Tommy Galento. Ett musikaliskt landskap som bara finns i hans musikaliska kreativitet, och i verkligheten. Ja, och i Köpenhamn förstås. Det hör vi ju i ”Copenhagen OK”.

Vi hör också en musik som bygger på ett sinrikt samspel mellan gitarrer och slagverk. Och inte bara det. Även ett utvecklat sampel gitarrerna sinsemellan och sedan också mellan de olika slagverken. Lite andra ljusskapande instrument blir ett kitt som fogar samman de olika delarna. Eller ibland ställer till det. Oroar.

Perry Vallgren trummor, piano och orgel, Hassan Bah kongoma och Juan Romera congas, och alla tre dessutom på olika slagverk, bildar den ena delen av OK Star Orchestra. Tommy Galento rytmgitarr och Mistah Christa Lyssarides den ledande gitarren, bouzouki och lap steel bildar den andra byggstenen i detta musikaliska pussel. Det betyder också att blåset och sången har försvunnit till denna utgåva av OK Star Orchestra. Nästan i alla fall. Vi kan höra en svag ah-sång kort på ”P-Roy”. ”P-Roy” är intressant även för att vi får höra Christa skälla som en hund och Perry spela orgel. Perry spelar också ett tydligt piano på den långsamma avslutande ”Copenhagen OK”. Både piano och orgel skapar ännu en dimension till musikbygget.

En annan dimension som nyfunnet smyger sig in är stråkarna på ”April Melody”.

Och just det här med att skapa många olika dimensioner i musiken är en nödvändighet för en instrumentalorkester.

Mycket är nytt på Musicland men ändå så igenkännbart. Det är riff och solon som bara kan höra hemma i OK Star Orchestra. Samtidigt som det känns som en ny upplevelse. En och annan tonföljd är så snartlik någon som vi tycker oss ha hört tidigare att vi blir lite tveksamma, samtidigt som vi blir glada av ett återbesök.

Det finns en inbyggd interaktion som för musiken framåt. De olika instrumenten flyter in och ut i varandra. Rytmen kan vara demoniskt hypnotiserade suggestiv medan gitarrsticken fungerar som intensiva väckarklockor eller smeksamma vindilar.

En utomgalaktiskt och tillika jordnära musik. En oslagbar kombination. En kombination som bara finns i OK Star Orchestras musikaliska land.

/Staffan Solding

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.