Rootsy logo  
Rootsy logo

Recension
Taylor, Chip
New Songs of Freedom
(Train Wreck)

Chip Taylors nya skiva »New Songs of Freedom« är en work in progress-rapport. Den rymmer fem sånger från »Black and Blue America« och fyra nya spår med en del bonusmaterial.

De nya sångerna är politiska. I »Dance with A Hole in Your Shoe« anknyter Chip Taylor till de pågående krigen. Han fokuserar på själva hatet och de cirkulära processer av vedergällning och ny vedergällning som det genererar. Ty det finns alltid någon att hata, någon att håna, någon att förnedra. Sången är tänkt att ingå på en kommande skiva och bok, »Songs from a Dutch Tour«, som skall dokumentera Taylors tack och adjö-turné med Carrie Rodriguez. Hon är dock inte med på spåret.

De tre andra sångerna ingår i ett planerat projekt kallat »The Rhinebeck Sessions«. »Former American Soldier« tolkar upplevelsen hos en av de soldater från en etnisk minoritet i Laos som USA värvade för att bistå de amerikanska trupperna i Vietnam. De lämnades vind för våg 1975 och jagas fortfarande i de laotiska djunglerna av regimen. Två generationer har fötts under isoleringen och den ständiga flykten.

»New Song of Freedom« utgår från krigen och miljöhoten och uttrycker den klassiska amerikanska populismens ståndpunkt. Misstro överheten, ty den försvarar blott sina egna intressen. Det ankommer på var och en att se till att den bär sitt svärd förgäves. »Sunshine’s A Waterfall« är en poetiskt laddad text om de ständiga valen, oklarheten och tvivlen i tillvaron. Den kan tolkas filsosofiskt, psykologiskt och existentiellt. Den behöver inte ges en politisk innebörd, men en sådan pockar på uppmärksamhet i den omgivning som sången finns.

Det är fyra suveräna sånger, alla framförda med den medkänsla och/eller vrede som de kräver. Kompet är avskalat, utom i »New Song of Freedom« där den tungt släpiga rytmmarkeringen och den envetet, och djupt suggestivt, malande melodin med Taylors nertonade pratsång påminner om Billy Joe Shavers bästa stunder.

Politiskt tolkar de den för oss okunniga européer så svårförståeliga populistiska ståndpunkt där överhetsförakt ingår i en organisk förening med patriotism, individualism och radikal värdekonservatism. Det är en av de få ideologier som konsekvent tar ställning för dem som trycks ner av systemen, vilka dessa än må vara. Det är ställningstaganden som inte kommit till så klara uttryck i Chip Taylors sånglyrik tidigare, men den del av den amerikanska populismen som stavas inlevelse och mänsklig medkänsla har alltid varit grundläggande hos honom. Nu tar han ett steg till. Och spåren från »Black and Blue America« får tydligare kontur av de nya sångerna.

Och så bonusmaterialet: en narration som placerar in »Former American Soldier« i sitt historiska sammanhang och en tjugofem minuter lång ljuddokumentär om tillkomsten av »Dance with A Hole in Your Shoe«, som ytterligare understryker albumets work in progress-karaktär.

Skivan ligger i en låg prisklass, trots sin musikaliska och lyrliska rikedom. Måhända är den billig på jorden, men desto rikare i orden.

/Magnus Eriksson

Lyssna på Spotify


 
Designad för IE6+. Ytligt testad med Opera 7, Netscape 7.2 och Mozilla FireFox. Webdesign Jens Olsson. ©2004 Rootsy.nu. Powered by Notepad, Apache, MySQL & PHP
Denna sida är designad till tonerna av White Stripes och Rodney Crowell.